Uvođenje mjera ograničavanja s obzirom na djelovanje Bjelorusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

UREDBOM VIJEĆA (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini, uvedene su nove mjere zabrana i ograničenja. Uz dosadašnju zabranu izvoza određenih kategorija roba, tehnologija i usluga (roba dvojne i vojne namjene),  uvedene su  sankcije i na uvoz sljedećih roba iz Bjelorusije ili podrijetlom iz Bjelorusije: mineralni proizvodi, drvo i proizvodi od drva; proizvodi od cementa, željezo, čelik i njihovi proizvodi, pneumatske gume i popis određenih vrsta strojeva koji se taksativno navode u prilozima Uredbe.
Za provedbu Uredbe 2022/355 te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Uredba je stupila na snagu 03. ožujka 2022. godine i obvezujuća je u svim zemljama članicama.

Izvor: CURH

Podijeli
li
0