Uvoz prehrambenih proizvoda u SAD i Puerto Rico

izvor: MVEP, www.mvep.hr

Uvoz prehrambenih proizvoda u SAD i Puerto Rico
USA Import

Puerto Rico nema samostalne odnose s inozemstvom (osim promocije gospodarstva i trgovine), te su vanjska trgovina, vanjski poslovi, monetarni sistem i obrana regulirani saveznim zakonima SAD-a. Za uvoz dobara, uključujući i prehrambene proizvode, vrijedi savezno zakonodavstvo SAD-a, te uvoz i deklariranje te opis i registracija uvoznih dobara i usluga podliježu istom režimu kao uvoz u SAD. Za provedbu propisa o uvozu, deklariranju uvezenih proizvoda uključujući informacije o zemlji podrijetla i postupku stavljanja u promet na tržište nadležno je više državnih organa.

Postupak uvoza, označavanja i deklaracije prehrambenih proizvoda u SAD, a time i u Puerto Rico, primarno su regulirani Zakonom o prehrambenim  proizvodima, lijekovima i kozmetici te Zakonom o pakiranju i označavanju proizvoda (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act i Fair Packaging and Labelling Act).

Deklariranje zemlje podrijetla za uvoz u SAD i Puerto Rico

Regulirano je Zakonom o prehrambenim  proizvodima, lijekovima i kozmetici i Zakonom o pakiranju i označavanju proizvoda, te Zakonom o Carinama (US Customs Act). Agencija nadležna za podzakonsku regulativu vezanu za deklaracije zemlje podrijetla, te provedbu propisa je Uprava za carine i zaštitu granica Ministarstva domovinske sigurnosti (US Customs Service and Border ProtectionUS Department of Homeland Security). Za uvoz prehrambenih proizvoda u Puerto Rico i SAD obvezno je naznačiti zemlju podrijetla na vidljivom mjestu za sve proizvode koji se uvoze u SAD i Puerto Rico, uključujući prehrambene proizvode, osim onih za koje je nemoguće postaviti oznaku, kao na primjer voće. Za takve proizvode dovoljno je da se na vanjskom pakiranju ili glavnom kontejneru označi zemlja podrijetla. Uvozni proizvodi se kategoriziraju, označuju, carine i reguliraju prema dokumentu i popisu proizvoda „Harmonized Tariff Schedule“ (HTS).

Uvoz svježeg mesa, piletine, mliječnih proizvoda i jaja, regulirano je Saveznim zakonom o inspekciji mesa i piletine, te Zakonom o pokvarljivoj poljoprivrednoj robi, koje provodi Ministarstvo poljoprivrede (Federal Meat Inspection Act; Poultry Products Inspection Act; Perishable Agricultural Commodities Act).

Odjel za alkohol, duhan i oružje Ministarstva financija provodi označavanje i registraciju alkoholnih pića, dok Savezna komisija za trgovinu regulira reklamiranje, promociju i obavještavanje javnosti o prehrambenim proizvodima. U SAD svi prehrambeni proizvodi moraju nositi deklaraciju o sadržaju i nizu drugih detalja o raznim prehrambeno-biokemijskim karakteristikama.

Registracija prehrambenih proizvoda u SAD

Iako je generalno pravilo da je uvoz ovih proizvoda u SAD slobodan (uvoznik ne mora tražiti posebnu dozvolu FDA – Food and Drug Administration za uvoz hrane), u praksi je registracija potrebna. Uvoz je načelno slobodan bez FDA dozvole samo pod dva uvjeta: 1. da su postrojenja koja proizvode hranu te druge institucije u lancu koje barataju hranom koja se uvozi, poput skladišta itd. registrirana kod FDA, i 2. da je uvoznik prethodno najavio, odnosno obavijestio FDA o dolasku te robe. Uz to uvozni prehrambeni proizvodi i kad ispune ove zahtjeve podliježu inspekciji FDA na ulasku u zemlju pri carinskom postupku.

Registracija postrojenja

Registracija postrojenja regulirana je Zakonom o zaštiti javnog zdravlja i pripremi i odgovoru na bioterorizam, koji zahtijeva da sva, bilo domaća bilo strana, postrojenja koja proizvode prehrambene proizvode za prodaju na američkom tržištu moraju biti registrirana kod FDA. Registracija se može obaviti besplatno putem Interneta. Pri registraciji strani proizvođač, mora odrediti i u registraciji navesti svog agenta (fizička ili pravna osoba) koji ima prebivalište na teritoriju SAD-a.

Najava-obavijest FDA o uvozu

Svaka pošiljka prehrambenih proizvoda mora se pojedinačno prije slanja najaviti na Internet stranici FDA (http://www.fda.gov/). Pomoć oko ispunjavanja prijave može se dobiti na telefon 1-866-521-2297 ili putem email-a:FURLS@fda.gov

Dodatne informacije o FDA postupku i regulativi mogu se dobiti i na sljedećim Internet stranicama:

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm

http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/industry/ucm366356.htm

USDA proizvodi, meso, piletina, mliječni proizvodi i jaja

Za razliku od FDA, Ministarstvo poljoprivrede USDA za gore navedene proizvode koje regulira, zahtjeva da izda odobrenje na sadržaj ove deklaracije za meso i piletinu, prije nego se iste može staviti u prodaju i uvesti.

Za deklaracije proizvoda iz nadležnosti USDA nadležan je Servis za marketing poljoprivrednih proizvoda. Informacije o proizvodima za koje je nadležno USDA mogu se pronaći na Internet stranici http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/COOL.

Podijeli
li
0