Vaučeri za digitalizaciju

Rok za podnošenje projektnih prijava: 07.07.23, 11:00

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Broj vaučera: 3

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 01.06.23, 11:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.06.23, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 07.07.23, 11:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja .

Ukupna bespovratna sredstva: 1.194.500,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

·         Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

·         Vaučer za digitalni marketing

·         Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

·         Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

·         Vaučer za složena digitalna rješenja

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

·         specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije

 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama

 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe

 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava

 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, a predviđena su tri roka za podnošenje projektnih prijedloga:

 1. rok od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023.

 2. rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine

 3. rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine

  Obrasci


  PriloziPodijeli
li
0