Natječaj za sektore prerade drva i proizvodnje namještaja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je NATJEČAJ za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći isključivo se dodjeljuju za opravdani trošak novog investicijskog ulaganja koji do datuma podnošenja prijave na ovaj Natječaj nije plaćen te koji će biti realiziran i dobivena sredstva opravdana ovome Ministarstvu zaključno do 31. ožujka 2014. godine.

Rok za prijavu: 21.6.2013.

Podnositelj prijave može prijaviti samo jedan opravdani trošak po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore:
(1) Potpore za male i srednje poduzetnike
- namijenjene malim i srednjim poduzetnicima;
(2) Regionalne potpore namijenjene ulaganju
- namijenjene malim, srednjim i velikim poduzetnicima,
sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine", broj 140/2005 i 49/2011), Uredbi o državnim potporama („Narodne novine", broj 50/2006), Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora („Narodne novine", broj 37/2009), Odluci o objavljivanju pravila o regionalnim potporama („Narodne novine", broj 58/2008, 117/2012) i Odluci o karti regionalnih potpora („Narodne novine", broj 19/2013).

Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim programom, ne uslužnim, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine", broj 58/2007) u područjima: Prerada drva,
proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16); Proizvodnja namještaja (C31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2) - trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i
proizvodnjom namještaja.

Na Natječaj se može prijaviti predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata od kojih su minimalno tri s registriranom djelatnosti C16 ili C31, a čiji je zajedničkih rezultat finalni proizvod navedenih djelatnosti.

Podnositelj prijave mora imati najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj. Predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti trgovačka društva, obrti i zadruge koji su u poteškoćama, postupku predstečajne nagodbe, stečaju i postupku likvidacije; koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima; koji su sukladno financijskom izvještaju u 2012. godini poslovali s gubitkom; koji nisu opravdali, kao korisnici, u potpunosti sva nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći dodjeljivana, temeljem Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. - 2014. i Izmjena i dopuna Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. - 2014., u godinama koje prethode tekućoj i od kojih je izvršen povrat istih.

Sufinancira se nabavka opreme i strojeva, odlasci na sajmove, te edukacija radnika, a nazimljivost ovog natječaja jest sufinanciranje ulaganja u objekte, te sufinanciranje savjetodavnih konzultantskih usluga za male i srednje poduzetnike, a koje nisu vezane za redovne usluge poreznog i pravnog savjetovanja te oglašavanja.

Intenziteti potpore ovise o vrsti troška unutar investicijskog ulaganja, a u pravilu se kreću do 50% za male i srednje poduzetnike dok se intenzitet regionalnih potpora određuje sukladno Odluci o karti regionalnih potpora (u pravilu maksimalno do 40% bruto ekvivalenta potpore uz uvećanje osnovice za 10% tj. 20% za male tj. srednje poduzetnike).

Minimalni / maksimalni iznosi ulaganja ili visine potpore nisu naznačeni u predmetnom Natječaju.

Prijava za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći se podnosi isključivo na obrascima propisanim od strane Ministarstva poljoprivrede: Popratno pismo (PP.DP13), Upitnik o podnositelju prijave (UPP.DP13), Upitnik o investicijskom ulaganju (UIU.DP13) i Opis podnositelja i opravdanog troška (OPOT.DP13), Izjava o dobivenim državnim potporama (IDDP13) ovjerenim službenim pečatom i potpisanim od odgovorne (ovlaštene) osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću za istinitost podataka.


PREUZIMANJE DOKUMENATA:

Uputa za podnositelje prijave 2013. 

Obrazac POPRATNO PISMO (PP.DP13)

Obrazac UPITNIK O PODNOSITELJU PRIJAVE (UPP.DP13)

Obrazac UPITNIK O INVESTICIJSKOM ULAGANJU (UIU.DP13)

Obrazac IZJAVA O DOBIVENIM DRŽAVNIM POTPORAMA (IDDP13)

Obrazac OPIS PODNOSITELJA I OPRAVDANOG TROŠKA (OPOT.DP13)

Obrasci PP.DP13, UPP.DP13, UIU.DP13, OPOT.DP13, IDDP13 i Uputa za podnositelje prijave 2013. su sastavni i obavezan dio ovoga Natječaja, a objavljeni su na službenoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr

Podijeli
li
0