Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013.

Operativnim programom Ministarstvo gospodarstva osiguralo je bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna.
Mjere obuhvaćene ovim programom su poticanje početnih ulaganja, modernizacija tehnološkog procesa, subvencioniranje obrtnih sredstava, razvoj i promocija novih proizvoda, sufinanciranje dodjele znaka zaštite okoliša, sufinanciranje troškova uvođenja EMAS sheme u proizvodnu organizaciju te sufinanciranje izrade potrebite dokumentacije u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Organizacije koje će se prijaviti na natječaj za dobivanje potpora, uz ostalo moraju ispuniti uvjet da imaju 20 i više zaposlenih, da nemaju nepodmirenih dugova prema državi, da nisu u likvidaciji ni u predstečajnoj nagodbi. Od ukupnih 120 milijuna kuna potpora najviše, 90 milijuna kuna, predviđeno je za poticanje početnih ulaganja i modernizaciju tehnoloških procesa, pri čemu se može pojedinačno najviše dobiti 3 milijuna kuna, dok je preostalih 30 milijuna kuna namijenjeno za ostale mjere iz Operativnog programa. Pojedine organizacije mogu prijaviti jedan ili više projekata.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 28. svibnja 2013. 


PREUZIMANJE DOKUMENATA
Podijeli
li
0