Aktivnosti HIZ-a

Deveta skupština HIZ-a

Dana 25.veljače 2016.g. održana je 9. skupština udruge Hrvatski izvoznici. Skupština HIZ-a primila je na znanje Izvješće Predsjednika o radu udruge u 2015.g. i usvojila Financijsko izvješće za 2015.g. Predsjednik udruge...

POZIV - 9. skupština HIZ-a

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 7. telefonskoj sjednici Upravnog odbora HIZ-a održanoj 17. veljače 2016. u Zagrebu, pozivamo članove HIZ-a na 9. skupštinu Hrvatskih izvoznika, koja će se održati u četvrtak,...

Sporazum o suradnji HGS-a i HIZ-a

Predstavnici dviju udruga - Hrvatski gospodarski savez, Frankfurt, SR Njemačka i Hrvatski izvoznici, Zagreb, Republika Hrvatska potpisali su Sporazum o suradnji danas, 02. veljače 2016., 10.00 sati, u prostorijama udruge...