Aktivnosti HIZ-a

HIZ radionica "Dobavni lanci budućnosti"

Udruga Hrvatski izvoznici u suradnji s LOGIKO d.o.o. organizira radionicu na temu „Dobavni lanci budućnosti“, u srijedu, 17. svibnja 2023. g. od 10.00 sati, u KONČAR Elektoindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11. kat,...

Održana HIZ prezentacija Internacionalizacija poslovanja

U petak, 21. travnja 2023. godine udruga Hrvatski izvoznici organizirala je prezentaciju na kojoj je gđa. Jasmina Marić Cvijetinović, poslovna savjetnica i trenerica za prodajni menadžment i nabavu JANUS GLOBAL d.o.o., s...

Održana HIZ radionica na temu SWOT analize

U petak, 24. ožujka 2023.godine održana je, u organizaciji udruge Hrvatski izvoznici radionica na temu SWOT analize s aspekta strategije i kontrolinga, financija i računovodstva na kojoj su temu prezentirali gđa. Dubravka...

Radionica za izvoznike

Udruga Hrvatski izvoznici organizira radionicu na temu: Komunikacija u poslovnom okruženju, u petak, 10. ožujka 2023. g. od 10.00 sati, u KONČAR Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11. kat, u Zagrebu. Jedna od...