Aktivnosti

Radi ostvarivanja ciljeva HIZ će kroz djelovanje provoditi sljedeće aktivnosti:

LOBIRANJE

 • zastupanje interesa hrvatskoga izvoza općenito, kao i interesa određenih sektora te pojedinih izvoznih tvrtki prema tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima Europske unije
 • poboljšanje položaja hrvatskoga izvoza utjecanjem na donošenje novih zakona i drugih podzakonskih akata ili pokretanjem postupaka za izmjenu postojećih

EDUKACIJA

 • seminari, radionice i treninzi za izvoznike iz aktualnih područja njihova interesa

INFORMIRANJE

 • putem internetske stanice www.hrvatski-izvoznici.hr
 • putem mjesečnog e-Newsletter Izvoznik
 • putem internog web-foruma za članove i partnere HIZ-a
 • slanjem Export macroscopea – kvartalnog makroekonomskog izvješća o kretanjima u svijetu, regiji i Hrvatskoj
 • objavom isječaka press objava vezanih uz hrvatski izvoz i uspješne izvozne poslove
 • telefonskim putem

ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA

 • konvencije hrvatskih izvoznika
 • tribine
 • forumi
 • stručni skupovi
 • radionice
 • prezentacije tržišta
 • poslovni susreti

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

 • organizacija sudjelovanja članova u gospodarskim državnim izaslanstvima
 • organizacija seminara i treninga u suradnji s međunarodnim institucijama
 • uspostava odnosa s partnerskim udruženjima u EU

HIZ će obavljati i svaku drugu djelatnost koja je usmjerena ostvarivanju cilja, sukladno Zakonu o udrugama i drugim posebnim zakonima Republike Hrvatske.