Vijesti/Najave

Provedbena Uredba EU 2020/402 od 14. ožujka 2020.

Republika Hrvatska odredila je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe 402/2020 o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, (osobna zaštitna oprema). ...

Obavijest Carinske uprave RH

Carinska uprava Republike Hrvatske obavještava gospodarstvenike koji sudjeluju u carinskom poslovanju da je ravnatelj Carinske uprave donio odluku Klasa:023-01/20-03/22; Ur.broj: 513-02-1210/1-20-1 od 15. ožujka 2020.g. kojom...

Kako poticati izvoz i kako to rade iskusni?

Poticanje izvoza jedna je od najznačajnijih mjera kojom države promiču i plasiraju proizvode iz vlastite države u inozemstvo. Izvoz se potiče na više načina te poticanje može biti financijsko i nefinancijsko. Najzastupljeniji...