Nagrade

Najbolji izvoznik u Ujedinjene Arapske Emirate u 2008.

Dobitnik

RADEŽ D.D.

Nominirani

 • KONČAR D&ST d.d.
 • METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.

Najbolji izvoznik u Južnoafričku Republiku u 2008.

Dobitnik

DOK-ING D.O.O.

Nominirani

 • KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o.
 • SCOTT BADER d.o.o.

Najbolji izvoznik u Brazil u 2008.

Dobitnik

LPT D.O.O.

Nominirani

 • KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA d.d.
 • PREDIONICA KLANJEC d.o.o.

Najbolji izvozniku Rusku Federaciju u 2008.

Dobitnik

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ D.D. RIJEKA

Nominirani

 • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. ZAGREB
 • OMCO CROATIA d.o.o.

Najbolji izvoznik u Francusku u 2008.

Dobitnik

P.P.C. BUZET D.O.O.

Nominirani

 • EKO MEĐIMURJE d.d.
 • TVIN d.o.o.

Najbolji izvoznik u Veliku Britaniju i Sj. Irsku u 2008.

Dobitnik

FEROKOTAO D.O.O.

Nominirani

 • TVIN d.o.o.
 • ZRINSKI d.d.

Najbolji izvoznik u Mađarsku u 2008.

Dobitnik

PETROKEMIJA D.D.TVORNICA GNOJIVA

Nominirani

 • BELIŠĆE d.d.
 • VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Najbolji izvoznik u Sjedinjene Američke Države u 2008.

Dobitnik

HS PRODUKT D.O.O.

Nominirani

 • PODRAVKA d.d.
 • SARDINA d.o.o.

Najbolji izvoznik u Srbiju u 2008.

Dobitnik

BELIŠĆE D.D.

Nominirani

 • KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o.
 • VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d.

Najbolji izvoznik u Austriju u 2008.

Dobitnik

IVANČICA D.D. TVORNICA OBUĆE IVANEC

Nominirani

 • JEDINSTVO d.d.
 • KOSTWEIN d.o.o.

Najbolji izvoznik u Sloveniju u 2008.

Dobitnik

INTRA LIGHTING D.O.O.

Nominirani

 • METALNI LIJEV TCG d.o.o.
 • VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d.

Najbolji izvoznik u Njemačku u 2008.

Dobitnik

HSTEC D.D.

Nominirani

 • Njemačku u 2008.
 • ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.d.

Najbolji izvoznik u Bosnu i Hercegovinu u 2008.

Dobitnik

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Nominirani

 • DALMACIJACEMENT d.d.
 • PODRAVKA d.d.

Najbolji izvoznik u Italiju u 2008.

Dobitnik

TUBLA TEKSTIL D.O.O.

Nominirani

 • DI KLANA d.d.
 • YTRES d.o.o.

Najinovativniji izvoznik u 2008.

Dobitnik

DOK-ING D.O.O.

Nominirani

 • P.P.C. BUZET d.o.o.
 • RIZ ODAŠILJAČI d.d. ZAGREB

Najbolji mali izvoznik u 2008.

Dobitnik

ADRIA WINCH D.O.O.

Nominirani

 • ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI d.o.o.
 • INFOBIP d.o.o.

Najbolji srednji izvoznik u 2008.

Dobitnik

OMCO CROATIA D.O.O.

Nominirani

 • CENTROMETAL d.o.o.
 • SOLARIS d.o.o.

Najbolji veliki izvoznik u 2008.

Dobitnik

KONČAR D&ST D.D.

Nominirani

 • DALEKOVOD d.d.
 • TANKERSKA PLOVIDBA d.d.